Posiedzenia komisji

24 września 2021

Na podstawie § 40 uchwały Nr LIII/364/18 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Słupca, zwołuje się posiedzenie Komisja Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa w dniu 27 września 2021, godz. 13:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Słupca.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa
/-/ Leszek Michałowicz


Na podstawie § 40 uchwały Nr LIII/364/18 Rady Gminy Słupca z dnia 16 października 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Słupca, zwołuje się posiedzenie Komisji Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 28 września 2021, godz. 13:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Słupca.


Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego
/-/ Artur Kuchowicz

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/