Posiedzenie Komisji

20 maja 2024

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje posiedzenie, które odbędzie się 22 maja 2024 r. o godz. 13:00 w sali Narad Urzędu Gminy Słupca z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
 3. Sprawy regulaminowe
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania – druk nr 1
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wilczna- druk nr 2
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w m. Piotrowice – druk nr 3
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w m. Wilczna – druk nr 4
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/133/08 Rady Gminy Słupca z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Słupca do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Unia Nadwarciańska” – druk nr 5
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad na jakich radnym przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych – druk nr 6
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Słupca – druk nr 7
 11. Wolne wnioski
 12. Zakończenie Komisji

 

                           Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego
                                                                                                                /-/ Artur Kuchowicz

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa zwołuje posiedzenie, które odbędzie się 23 maja 2024 r. godz. 13:00 w sali Narad Urzędu Gminy Słupca z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
 3. Sprawy regulaminowe
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania – druk nr 1
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wilczna- druk nr 2
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w m. Piotrowice – druk nr 3
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w m.Wilczna – druk nr 4
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/133/08 Rady Gminy Słupca z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Słupca do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Unia Nadwarciańska” – druk nr 5
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad na jakich radnym przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych – druk nr 6
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Słupca – druk nr 7
 11. Wolne wnioski
 12. Zakończenie Komisji

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa
                                         /-/ Ewa Domińska

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/