Posiedzenie komisji

23 października 2023

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje posiedzenie, które odbędzie się 25 października 2023 r. o godz. 13:00 w sali Narad Urzędu Gminy Słupca z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia – 54/2023
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwiania 1 tony odpadów z grupy 20…- odpadów komunalnych łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie – druk nr 1
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kamień – druk nr 2
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Cienin – Kolonia – druk nr 3
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Cienin – Kościelny – druk nr 4
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Cienin – Zaborny – druk nr 5
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Drążna – druk nr 6
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Gółkowo – druk nr 7
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Kamień – druk nr 8
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Kąty – druk nr 9
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Kochowo- druk nr 10
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Korwin – druk nr 11
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Koszuty – druk nr 12
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Koszuty – Parcele – druk nr 13
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Kotunia – druk nr 14
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Kowalewo – Góry – druk nr 15
 17. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Kowalewo – Opactwo – druk nr 16
 18. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Kowalewo- Sołectwo – druk nr 17
 19. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Marcewek – druk nr 18
 20. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Marcewo – druk nr 19
 21. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Młodojewo – druk nr 20
 22. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Młodojewo – Parcele – druk nr 21
 23. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Niezgoda – druk nr 22
 24. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Nowa Wieś – druk nr 23
 25. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Pępocin – druk nr 24
 26. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Piotrowice – druk nr 25
 27. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Pokoje – druk nr 26
 28. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Poniatówek – druk nr 27
 29. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Rozalin- druk nr 28
 30. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Wierzbno – druk nr 29
 31. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Wierzbocice – druk nr 30
 32. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Wilczna- druk nr 31
 33. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Wola Koszucka – Parcele – druk nr 32
 34. Wolne wnioski.
 35. Zakończenie Komisji

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego
                                                                                                                /-/ Artur Kuchowicz

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa zwołuje posiedzenie, które odbędzie się 26 października 2023 r. godz. 13:00 w sali Narad Urzędu Gminy Słupca z następującym porządkiem obrad

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia – 52/2023
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwiania 1 tony odpadów z grupy 20…- odpadów komunalnych łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie – druk nr 1
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kamień – druk nr 2
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Cienin – Kościelny – druk nr 4
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Cienin – Zaborny – druk nr 5
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Drążna – druk nr 6
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Gółkowo – druk nr 7
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Kamień – druk nr 8
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Kąty – druk nr 9
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Kochowo- druk nr 10
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Korwin – druk nr 11
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Koszuty – druk nr 12
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Koszuty – Parcele – druk nr 13
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Kotunia – druk nr 14
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Kowalewo – Góry – druk nr 15
 17. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Kowalewo – Opactwo – druk nr 16
 18. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Kowalewo- Sołectwo – druk nr 17
 19. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Marcewek – druk nr 18
 20. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Marcewo – druk nr 19
 21. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Młodojewo – druk nr 20
 22. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Młodojewo – Parcele – druk nr 21
 23. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Niezgoda – druk nr 22
 24. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Nowa Wieś – druk nr 23
 25. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Pępocin – druk nr 24
 26. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Piotrowice – druk nr 25
 27. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Pokoje – druk nr 26
 28. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Poniatówek – druk nr 27
 29. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Rozalin- druk nr 28
 30. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Wierzbno – druk nr 29
 31. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Wierzbocice – druk nr 30
 32. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Wilczna- druk nr 31
 33. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie statutu sołectwa Wola Koszucka – Parcele – druk nr 32
 34. Wolne wnioski.
 35. Zakończenie Komisji.

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa
                                         /-/ Leszek Michałowicz

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/