Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa w Słupcy

23 stycznia 2020

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa w Słupcy zaprasza na posiedzenie Komisji w dniu 29 stycznia 2020 roku o godz.13:00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Słupcy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję
3. Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020 ” sołectwa Młodojewo – Parcele z terenu Gminy Słupca
4. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2020 – 2033
5. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie Komisji.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa
/-/ Leszek Michałowicz

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/