Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa

25 stycznia 2019

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa Pan Leszek Michałowicz zaprasza na IV posiedzenie Komisji, które odbędzie w dniu 28 stycznia 2019 roku, godz. 13:00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Słupcy.

Porządek obrad
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
3. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Józefa Janika w Koszutach
4. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Gminnego w Piotrowicach
5. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Przedszkola Gminnego w Wilcznej
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/89/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Cienin – Kolonia
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/90/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Cienin – Kościelny
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/91/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Cienin – Zaborny
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/92/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Drążna
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/93/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Gółkowo
11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/94/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Kamień
12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/95/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Kochowo
13.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/96/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Korwin
14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/97/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Koszuty
15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/98/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Koszuty – Parcele
16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/99/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Kowalewo – Góry
17. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/100/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Marcewek
18. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/101/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Marcewo
19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/102/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Młodojewo
20. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/103/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Młodojewo – Parcele
21. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/104/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Niezgoda
22. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/105/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Nowa Wieś
23. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/106/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Pępocin
24. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/107/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Piotrowice
25. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/108/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Pokoje
26. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/109/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Poniatówek
27. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/110/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Rozalin
28. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/111/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Wierzbno
29. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/112/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Wierzbocice
30. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/113/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Wilczna
31. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/114/15 Rady Gminy Słupca w sprawie statutu sołectwa Wola Koszucka – Parcele
32. Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Kąty
33. Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Kotunia
34. Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Kowalewo – Opactwo
35. Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Kowalewo – Sołectwo
36. Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Słupca
37. Wolne wnioski.
38. Zakończenie.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa
/-/ Leszek Michałowicz

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/