Posiedzenie zwyczajnej III sesji Rady Gminy Słupca

20 maja 2024

Przewodniczący Rady Gminy Słupca Jerzy Kopczyński zwołuję posiedzenie zwyczajnej III sesji Rady Gminy Słupca w dniu 27 maja 2024 roku o godz. 13:00 w sali Narad Urzędu Gminy Słupca z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad

 1. Otwarcie III sesji Rady Gminy Słupca, stwierdzenie quorum,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z I i II sesji Rady Gminy Słupca,
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Słupca w okresie międzysesyjnym,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania – druk nr 1
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Wilczna- druk nr 2
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w m. Piotrowice – druk nr 3
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w m.Wilczna – druk nr 4
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/133/08 Rady Gminy Słupca z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Słupca do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Unia Nadwarciańska” – druk nr 5
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad na jakich radnym przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych – druk nr 6
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Słupca – druk nr 7
 12. Zgłaszanie pisemnych interpelacji,
 13. Wolne wnioski i informacje,
 14. Zamknięcie obrad III sesji Rady Gminy Słupca,

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Słupca

/-/ Jerzy Kopczyński

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/