Posiedzenie zwyczajnej LXX sesji Rady Gminy Słupca

20 kwietnia 2023
Przewodniczący Rady Gminy Słupca Jerzy Kopczyński zwołuję posiedzenie zwyczajnej LXX sesji Rady Gminy Słupca w dniu 27 kwietnia 2023 roku o godz. 12:00 w sali Narad Urzędu Gminy Słupca z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie LXX sesji Rady Gminy Słupca, stwierdzenie quorum,
2.Przedstawienie porządku obrad,
3.Przyjęcie protokołu z LXVII, LXVIII,LXIX sesji Rady Gminy Słupca,
4.Sprawozdanie Wójta Gminy Słupca w okresie międzysesyjnym,
5.Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym w 2022 r. – druk nr 1
6.Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022r.” – druk nr 2
7.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/178/2020 Rady Gminy S łupca z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupca – druk nr 3
8.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2023 rok – druk nr 4
9.Zgłaszanie pisemnych interpelacji,
10.Wolne wnioski i informacje
11.Zamknięcie obrad LXX sesji Rady Gminy Słupca.
 
Przewodniczący Rady Gminy Słupca
/-/ Jerzy Kopczyński

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/