Posiedzenie zwyczajnej LXXI sesji Rady Gminy Słupca

22 maja 2023

Przewodniczący Rady Gminy Słupca Jerzy Kopczyński zwołuję posiedzenie zwyczajnej LXXI sesji Rady Gminy Słupca w dniu 25 maja 2023 roku o godz. 12:00 w sali Narad Urzędu Gminy Słupca z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie LXXI sesji Rady Gminy Słupca, stwierdzenie quorum,
2. Przedstawienie porządku obrad,
3. Przyjęcie protokołu z LXX sesji Rady Gminy Słupca,
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Słupca w okresie międzysesyjnym,
5. Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 rok.- druk nr 1
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.z.o.o w Koninie w roku 2022- druk nr 2
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Słupca wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Wielkopolska” Sp. z o.o. w organizacji w postaci nieruchomości zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Cienin Kościelny – druk nr 3
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Cienin Zaborny – druk nr 4
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Cienin Zaborny – druk nr 5
10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Słupca na lata 2023-2027”
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2023 rok – druk nr 7
12. Zgłaszanie pisemnych interpelacji,
13. Wolne wnioski i informacje
14. Zamknięcie obrad LXXI sesji Rady Gminy Słupca.


Przewodniczący Rady Gminy Słupca
/-/ Jerzy Kopczyński

                                                                                                      

                                                                                 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/