Posiedzenie zwyczajnej LXXVI sesji Rady Gminy Słupca

23 października 2023

Przewodniczący Rady Gminy Słupca Jerzy Kopczyński zwołuję posiedzenie zwyczajnej LXXVI sesji Rady Gminy Słupca w dniu 27 października 2023 roku o godz. 12:00 w sali Narad Urzędu Gminy Słupca z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie LXXVI sesji Rady Gminy Słupca, stwierdzenie quorum,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu z LXXIV, LXXV sesji Rady Gminy Słupca,
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Słupca w okresie międzysesyjnym,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwiania 1 tony odpadów z grupy 20…- odpadów komunalnych łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie – druk nr 1
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kamień – druk nr 2
 7. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Cienin – Kolonia – druk nr 3
 8. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Cienin – Kościelny – druk nr 4
 9. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Cienin – Zaborny – druk nr 5
 10. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Drążna – druk nr 6
 11. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Gółkowo – druk nr 7
 12. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Kamień – druk nr 8
 13. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Kąty – druk nr 9
 14. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Kochowo- druk nr 10
 15. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Korwin – druk nr 11
 16. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Koszuty – druk nr 12
 17. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Koszuty – Parcele – druk nr 13
 18. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Kotunia – druk nr 14
 19. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Kowalewo – Góry – druk nr 15
 20. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Kowalewo – Opactwo – druk nr 16
 21. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Kowalewo- Sołectwo – druk nr 17
 22. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Marcewek – druk nr 18
 23. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Marcewo – druk nr 19
 24. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Młodojewo – druk nr 20
 25. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Młodojewo – Parcele – druk nr 21
 26. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Niezgoda – druk nr 22
 27. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Nowa Wieś – druk nr 23
 28. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Pępocin – druk nr 24
 29. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Piotrowice – druk nr 25
 30. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Pokoje – druk nr 26
 31. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Poniatówek – druk nr 27
 32. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Rozalin- druk nr 28
 33. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Wierzbno – druk nr 29
 34. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Wierzbocice – druk nr 30
 35. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Wilczna- druk nr 31
 36. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Wola Koszucka – Parcele – druk nr 32
 37. Analiza oświadczeń majątkowych radnych i osób zobowiązanych do ich składania,
 38. Zgłaszanie pisemnych interpelacji,
 39. Wolne wnioski i informacje
 40. Zamknięcie obrad LXXVI sesji Rady Gminy Słupca.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Słupca

/-/ Jerzy Kopczyński

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/