Postaw na bezpieczeństwo osób 60+!

10 listopada 2023

By zadbać o ich bezpieczeństwo i przypomnieć o podstawowych zasadach związanych z
bezpieczeństwem, Krajowa Rada Bezpieczeństw Ruchu Drogowego prowadzi cykl warsztatów, w
ramach akcji edukacyjno – informacyjnej, w całej Polsce pod hasłem Senior na drodze do …
bezpieczeństwa!
Każdy warsztat ma na celu edukowanie i zwiększanie świadomości na temat zagrożeń w ruchu
drogowym.
W każdym wieku ważna jest znajomość i utrwalanie wiedzy z przepisów ruchu drogowego, a także
znajomość podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, czy znajomość praw i obowiązków
uczestników ruchu drogowego, ale jak to zrobić?Zapoznaj się z folderami poniżej!
 https://seniornadrodze.pl/materialy-edukacyjne ,
 www.seniornadrodze.pl

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/