Postępowanie zakupowe na realizację Inwestycji: Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca

25 lutego 2022

Wójt Gminy Słupca informuje, że w dniu 25.02.2022r. zostało ogłoszone postępowanie zakupowe na realizację Inwestycji: „Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Przebudowa i rozbudowa dwóch stacji uzdatniania wody w gminie Słupca w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Na planowane zamierzenie inwestycyjne Zamawiający uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych do kwoty 4 250 000,00 zł.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych na podstawie w/w dokumentacji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji dla dwóch stacji uzdatniania wody w miejscowości Kąty oraz Józefowo.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/