Powiatowy Urząd Pracy zaprasza do współpracy

22 września 2021

Szanowni Państwo,

podstawowym działaniem realizowanym przez Urząd na rzecz Pracodawcy w ramach pośrednictwa pracy jest przyjmowanie ofert pracy, a następnie podawanie ich do publicznej wiadomości.

Jak zgłosić ofertę pracy?
Pracodawco, swoją ofertę pracy możesz zgłosić tylko w jednym wybranym przez siebie powiatowym urzędzie pracy, może to być urząd w powiecie, w którym prowadzisz swoją działalność albo w powiecie gdzie będzie wykonywana praca albo w dowolnym wybranym przez siebie urzędzie w Polsce.
W tym celu możesz zgłosić się do urzędu osobiście i podczas wizyty dokonać zgłoszenia oferty. Możesz również zgłosić ofertę
– telefonicznie po nr tel.: 63 275 14 44 / 882 360 328 lub 530 039 629,
a także przekazać ją do Urzędu z wykorzystaniem poczty lub innych środków przekazu:
– faks: 63 275 14 44
– mail: pup@pup-slupca.pl
– e-formularz: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=OFERTY
– za pośrednictwem poczty – Powiatowy Urząd Pracy, ul. Piastów 2, 62 – 400 Słupca.
Formularz oferty pracy dostępny jest w linku: https://slupca.praca.gov.pl/-/5220139-zgloszenie-krajowej-oferty-pracy oraz w załączniku do niniejszej wiadomości.
Pracodawco, pamiętaj! Urząd nie przyjmie oferty pracy jeżeli:

  •  w jej treści zawrzesz treści dyskryminujące kandydatów do pracy,
  • swoją ofertę zgłosiłeś wcześniej w innym urzędzie pracy,
  • nie podałeś danych obowiązkowych i na wezwanie urzędu nie dokonałeś ich uzupełnienia.


Z odmową przyjęcia oferty przez urząd możesz spotkać się także jeżeli np. w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy zostałeś ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jesteś objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy. W tym przypadku decyzja o przyjęciu lub odmowie realizacji oferty zależy od urzędu pracy.

Zapraszamy do korzystania z informacji zamieszczanych na: https://slupca.praca.gov.pl/aktualnosci
lub https://www.facebook.com/PUPslupca
Państwa doradcą klienta jest: Dawid Kukulski – nr tel. 63 275 14 44 wew. 255,
e-mail: dawid.kukulski@pup-slupca.pl


Z poważaniem
Dyrektor PUP w Słupcy Mirosław Chudziński

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/