pismo gmina - ilustracja

Program asystent rodziny

28 grudnia 2022

Gmina Słupca przystąpiła do Program asystent rodziny na rok 2022 ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i w ramach ww. programu otrzymała środki z Funduszu Pracy w wysokości 3000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystenta rodziny.

 


Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/