Program „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” na rok 2023

21 czerwca 2023

Dofinansowano ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa
Koszt dofinansowania 3823,05 zł
Całkowity koszt realizacji programu 8250,00 zł

26 stycznia 2023r. Rada Gminy Słupca podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023. Celem przyjętego programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Program jest skierowany do osób starszych w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu. W ramach programu gmina Słupca finansuje koszty użytkowania opasek bezpieczeństwa zakupionych w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów, edycja na rok 2022. Obecnie z programu korzysta 10 seniorów, pomocą możemy objąć 15 osób. Program będzie trwał do końca 2023r.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/