Program “Razem bezpieczniej”

22 lutego 2023


Informuję, że w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu rozpoczęto nabór wniosków o dofinansowanie projektów obejmujących działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnych, przewidzianych do realizacji w 2023 roku w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024”.
Analogicznie jak w roku ubiegłym rezerwa celowa zabezpieczona w budżecie państwa na realizację Programu, zostanie rozdysponowana na realizację projektów w 2 celach szczegółowych:
 Cel szczegółowy nr 1: Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa, np.:
 budowa/modernizacja systemów monitoringów miejskich
 doświetlenie miejsc postrzeganych jako niebezpieczne
 budowa/modernizacja/doposażenie przejść dla pieszych
 Cel szczegółowy nr 2: Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania, np.:
 działania profilaktyczno-edukacyjne w zakresie budowania poczucia bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych.
Ostateczny termin składania wniosków w województwie wielkopolskim ustalono na 10 marca 2023 r., a wszelkie niezbędne informacje, w tym formularz wniosku, dostępne są na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.


Z poważaniem
(-) Michał Zieliński

Wojewoda Wielkopolski

 

Poniżej link dotyczący wszelkich  informacji :

https://www.poznan.uw.gov.pl/programy-spoleczne/rzadowy-program-ograniczania-przestepczosci-i-aspolecznych-zachowan-razem

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/