Projekt „LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”.

13 kwietnia 2023

Życie po węglu – czyli – myślimy o przyszłości naszego regionu.
Gmina Słupca wraz z Powiatem Słupeckim oraz gminą Lądek, Powidz przystąpiły do projektu „LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”.
Dzięki temu trafi do nas milion dwieście tysięcy złotych po to by pomóc m.in. miejscowym przedsiębiorcom w transformacji energetycznej jaka nas czeka w przyszłości.

Dziś (13.04.) umowy na projekt dla wschodniej wielkopolski, opiewający w sumie na 85 milionów złotych podpisali: Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Jacek Bartkowiak – Starosta Słupecki, wicestarosta Czesław Dykszak, skarbnik powiatu Rafał Piasecki a także przedstawiciele gmin – beneficjentów.

  • Głównymi rezultatami środowiskowymi projektu będzie redukcja CO2 z zakładów szczególnie uciążliwych, z sektora komunalno-bytowego i z zakładów MŚP oraz redukcja zapotrzebowania na energię pierwotną w Wielkopolsce Wschodniej osiągnięta w wyniku poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i przedsiębiorstw MŚP.
    Ponadto projekt zakłada wzrost udziału OZE w bilansie energetycznym, redukcję emisji zanieczyszczeń, których standardy jakości powietrza nie są dotrzymane, a także wdrożenie standardu zielonych zamówień.
  • W ramach projektu nastąpi również wzmocnienie organu administracji samorządowej poprzez powołanie z dniem 01.07.2023 r. Powiatowego Doradcy Klimatycznego, który będzie udzielał bezpośredniego wsparcia i doradztwa przedsiębiorcom z sektora non-ETS, działającym na terenie powiatu lub chcącym uruchomić swoje działania.
  • Powiatowy Doradca Klimatyczny będzie również pomagał przedsiębiorcom w pozyskaniu przez nich środków na przeprowadzenie wymaganych inwestycji, a także będzie pozyskiwał środki komplementarne dla swojej JST.
  • Rolą Powiatowego Doradcy Klimatycznego będzie również zinwentaryzowanie w powiecie terenów zdewastowanych i zdegradowanych oraz obiektów stanowiących potencjał dla inwestycji w rozwój OZE lub do rekultywacji w kierunku np. leśnym. Ponadto doradca klimatyczny prowadzić będzie szeroko zakrojone działania na szczeblu lokalnym, zmierzające do podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców, poprzez prowadzenie spotkań, wydarzeń czy kampanii edukacyjno-informacyjnych dotyczących ochrony klimatu i skutków zmian klimatycznych, promowania odnawialnych źródeł energii i proekologicznych źródeł transportu, oszczędności wody, energii, jak również prawidłowej segregacji odpadów.

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/