Projekt „Słupca stawia na eksperyment!” – informacje o projekcie

1 lipca 2019

Gmina Słupca/Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupca
realizuje
Projekt „Słupca stawia na eksperyment!”


w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 dofinansowywany z środków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Społeczny.
Rozpoczęcie projektu: 1 sierpień 2018r.
Termin zakończenia projektu: 30 czerwiec 2020r.
Dofinansowanie projektu z UE: 426 360,00 zł.
Dotacja celowa: 50 160,00 zł.
Wkład własny: 25 080,00 zł
Celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych przez uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Słupca, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie pracowni do prowadzenia zajęć matematycznych i przyrodniczych.

Zaplanowane działania do realizacji w projekcie:

  • Działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych dla uczniów w szkołach i placówkach systemu oświaty – doposażenie w pomoce dydaktyczne i logopedyczne wszystkich szkół podstawowych.
  • Wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności – zajęcia dodatkowe dydaktyczno – wyrównawcze i rozwijające dla uczniów wszystkich szkół podstawowych z zakresu j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, fizyki, chemii, geografii, matematyki, biologii, przyrody.
  • Wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju uczniów zdolnych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zajęcia dodatkowe indywidualne i grupowe z zakresu: logopedia, terapia, socjoterapia, korekcyjno – kompensacyjne, spotkania z pedagogiem.
  • Wsparcie rozwoju uczniów zdolnych – poprzez przyznane stypendia. W każdym roku szkolnym otrzymuje je 7 uczniów – po jednym z każdej szkoły podstawowej.
  • Wsparcie nauczycieli w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych nauczycieli 7 szkół podstawowych z terenu Gminy Słupca – projekt przewiduje zrealizowanie 4 szkoleń dla 76 nauczycieli do końca 2019r.

Informacja do pobrania w formacie PDF: Informacje podstawowe o projekcie

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/