Projekt zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

4 czerwca 2020

To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogą uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

Program ten kierowany jest głównie do rodzin ubogich z minimum trojgiem dzieci.

Nabór wniosków ruszył 15 maja 2020r.

Gmina Słupca w porozumieniu z gminnymi szkołami złożyła wniosek o grant w wysokości aż 55 tys. zł na sprzęt komputerowy.

W/w wniosek o przyznanie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, został pozytywnie zweryfikowany.

Program umożliwi Gminie Słupca zakup 40 laptopów na łączną kwotę 55 000,00 zł, z przeznaczeniem dla najbardziej potrzebujących uczniów z rodzin 3 + z siedmiu naszych szkół.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/