Projekt „zdalna Szkoła”

7 maja 2020

Projekt „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Gmina Słupca w ramach projektu „Zdalna Szkoła …” pozyskała grant w wysokości 60 000,00 zł na zakup niezbędnego sprzętu dla uczniów i nauczycieli z gminnych szkół.

Projekt „zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zakupione laptopy i modemy LTE umożliwią dzieciom, które nie miały dotychczas takich możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych a także wesprą nauczycieli w wykonywaniu swojej pracy na odległość.
Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 60 000,00 zł, już 22.04.2020r. do 7 szkół podstawowych Gminy Słupca trafił sprzęt zaspokajający potrzeby 38 uczniów i 10 nauczycieli.
Zakupiony sprzęt został rozdysponowany następująco (zgodnie z zapotrzebowaniem otrzymanym ze szkół):
1. ZSP Młodojewo – 4 laptopy, 4 modemy;
2. SP Koszuty – 6 laptopów;
3. ZSP Cienin Zaborny – 12 laptopów, 2 modemy;
4. ZSP Cienin Kościelny – 10 laptopów;
5. SP Kowalewo Opactwo – 3 laptopy;
6. SP Drążna – 5 laptopów, 5 modemów:
7. SP Kotunia – 8 laptopów, 1 modem.


Szczegółowe informacje na stronie: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola/2-strona-glowna/1920-lista-jst-ktorych…

Zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/