PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI PROJEKTÓW

12 września 2023

Protokół

z przeprowadzenia konsultacji projektów

uchwał w sprawie zmian Statutów Sołectw na terenie Gminy Słupca

 

  1. Konsultacje przeprowadzono na podstawie Zarządzenia Nr 53/2023 z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw gminy Słupca dotyczących wyrażenia opinii o projektach statutów sołectw gminy Słupca.
  2. Celem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców gminy Słupca na temat proponowanej zmiany statutów Sołectw. 
  3. Konsultacje przeprowadzono w terminie od 19 lipca 2023r. do 31 sierpnia 2023 r.
  4. Konsultacje przeprowadzono w formie opinii i uwag mieszkańców dotyczące proponowanej zmiany Statutu Sołectw. Formularz stanowił załącznik nr 31 do Zarządzenia Nr 53/2023 z dnia 3 lipca 2023 r.
  5. Formularz oraz projekty uchwał zostały udostępnione poprzez umieszczenie obwieszczenia:

1) na stronie internetowej Gminy Słupca,

2)  w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Konsultacje społeczne” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Słupca.

  1. Opinie i uwagi można było zgłaszać:

 1) za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@gminaslupca.pl

 2) za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP):  c99nm9f3dj\Skrytka_ESP

 3) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62 – 400 Słupca.

 

PODSUMOWANIE: W wyznaczonym terminie do Urzędu Gminy Słupca mieszkańcy nie zgłosili uwag do przedstawionych projektów uchwał. Wobec braku uwag projekty konsultowanych uchwał zostaną przedłożone pod obrady Rady Gminy Słupca.

 

                          

Sporządziła:                                                                                  Zastępca Wójta Gminy Słupca

Sylwia Najdzińska                                                                              /-/ Cezary Przybylski

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                             

                                                                                                                                                                     

 

 

Słupca, dnia 12 września 2023 roku.

 

Protokół z przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał w sprawie zmian Statutów Sołectw na terenie Gminy Słupca

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/