Przekazanie mundurów OSP Wilczna

15 stycznia 2020

09 stycznia 2020 roku odbyło się uroczyste przekazanie strażakom ochotnikom z OSP Wilczna nowych mundurów zakupionych ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Fundusz Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Łączna wartość przekazanego sprzętu, w skład którego weszły trzy mundury typu Nomex oraz trzy pary rękawic specjalnych wyniosła 10362,02.

W uroczystym przekazaniu sprzętu udział wzięli:
z-ca Wójta Gminy Słupca Cezary Przybylski, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Robert Popkowski, Komendant Gminno-Miejski Dh Marcin Czarciński, Prezes OSP Wilczna Marcin Cybul, Naczelnik OSP Wilczna Michał Rutkowski oraz członek OSP Sławomir Wesołek.

Zakupione wyposażenie umożliwi jednostkom OSP sprawne udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia.

Zgodnie z wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Słupca realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/