Przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności II raty podatków

13 maja 2022

Szanowni Państwo,
Urząd Gminy Słupca przypomina o zbliżającym się terminie płatności II raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, który mija 15 maja 2022 r.

Wszystkie zobowiązania można uregulować:

  • u sołtysa, do którego podlega wybrane sołectwo;
  • gotówką w kasie Urzędu Gminy Słupca od pon. – pt. w godzinach od 8:00 do 14:30;
  • kartą płatniczą w Urzędzie Gminy Słupca, biuro nr 7 (podatki) od pon. – pt. w godzinach od 7:30 do 15:30;
  • na rachunek bankowy: 34 8542 0001 0039 2271 2000 0020 BS Słupca.

Więcej informacji o podatkach można uzyskać w Urzędzie Gminy Słupca w biurze nr 7 lub pod numerem telefonu 63 274 36 76 wew. 27.

Uwaga:
Należność niewpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki od zaległości podatkowych. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami upomnienia w wysokości 16,00 zł.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/