Przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności III raty podatków

11 września 2023

Szanowni Państwo,
Urząd Gminy Słupca przypomina o zbliżającym się terminie płatności III raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, który mija 15 września 2023 r.

Wszystkie zobowiązania można uregulować:
• u sołtysa, do którego podlega wybrane sołectwo;
• gotówką w kasie Urzędu Gminy Słupca od pon. – pt. w godzinach od 8:00 do 14:30;
• kartą płatniczą w Urzędzie Gminy Słupca, biuro nr 7 (podatki) od pon. – pt. w godzinach od 7:30 do 15:30;
• na rachunek bankowy: 34 8542 0001 0039 2271 2000 0020 BS Słupca.
Więcej informacji o podatkach można uzyskać w Urzędzie Gminy Słupca w biurze nr 7 lub pod numerem telefonu 63 274 36 76 wew. 27.
Uwaga:
Należność niewpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki od zaległości podatkowych. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami upomnienia.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/