Raport o stanie Gminy Słupca za 2018 rok

23 maja 2019

W związku z art. 28aa Ustawy o samorządzie gminnym przedstawiam Państwu Raport o stanie Gminy Słupca za 2018 rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Poszczególne rozdziały przedstawiają stan:
– demografii
– finansów
– mienia komunalnego
– zasobów materialnych
– informację o realizacji polityk, programów strategii
– ładu przestrzennego
– Infrastruktury komunalnej
– środowiska
– polityki społecznej
– realizacji uchwał Rady Gminy Słupca
– edukacji
– bezpieczeństwa
– kultury
Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

RAPORT O STANIE GMINY SŁUPCA ZA 2018 ROK maj 2019.pdf


Wójt Gminy Słupca
/-/ Grażyna Kazuś

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/