pismo - ilustracja

RAPORT O STANIE GMINY SŁUPCA ZA 2020 ROK

27 maja 2021

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Wójt Gminy Słupca przedstawia Radzie Gminy Słupca Raport o stanie Gminy za rok 2020 w terminie do dnia 31 maja 2021 r.

Raport o stanie gminy Słupca za 2020 rok został złożony do biura obsługi Rady Gminy Słupca w dniu 27 maja 2021 r..
Z tekstem raportu zapoznać można się:

  • na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej w Słupcy pod adresem: RAPORT O STANIE GMINY SŁUPCA
  • w biurze obsługi Rady Gminy Słupca (w siedzibie Urzędu Gminy w Słupcy, ul Sienkiewicza 16), w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Słupca za 2020 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Słupca, najpóźniej w przeddzień sesji.

Planowany termin sesji absolutoryjnej: 25 czerwca 2021 roku o godz. 12.00.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej:

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/