Obrazek z dokumentem

Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe

17 lutego 2023

Przypominamy o możliwości złożenia wniosku o refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

Komu przysługuje refundacja podatku VAT:

– gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe. Za paliwa gazowe rozumie się gaz ziemny dostarczany za pomocą sieci gazowej,
– źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB,
– przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r. W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022 r. Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację. O refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023. Do wniosku konieczne będzie dołączenie faktury, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty. Wniosek o refundację VAT należy złożyć w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie gazu.

Jak otrzymać dodatek:
– o refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023
– wnioski składa się w urzędzie zgodnym z miejscem zamieszkania. W gminie Słupca obsługą dodatku gazowego dla gospodarstw domowych zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, wnioski w tradycyjnej formie można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy, pok. nr 25 w godzinach pracy GOPS-u tel. kontaktowy: 63/2743676 wew. 36, 40.
– przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji – informacja o rozstrzygnięciu sprawy zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej zamieszczony we wniosku
– do wniosku należy dołączyć fakturę, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty
– wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku
– wniosek o refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla swojego gospodarstwa domowego można złożyć również przez internet, potrzeba do tego profilu zaufanego, e-dowodu lub certyfikatu kwalifikowanego.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/