Remont remizy strażackiej OSP Pokoje

4 lutego 2022

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)

”Rozbudowa budynku remizy strażackiej OSP Pokoje wraz ze zmianą konstrukcji dachu – etap I” – umowa z Wykonawcą podpisana!

Wójt Gminy Słupca – Pani Grażyna Kazuś, 4 lutego 2022 roku, w imieniu gminy Słupca, podpisała umowę z Wykonawcą – firmą ANDRZEJ PIOTROWSKI „RED-BUD” PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE, 61-654 Poznań, ul. Zagrodnicza, nr 31/1, który będzie realizował w/w przedsięwzięcie.
Cena brutto umowy opiewa na kwotę 499 000,00 zł.

Niniejsze zamierzenie budowlane stanowi I etap całego przedsięwzięcia i dotyczy rozbudowy, przebudowy budynku remizy strażackiej wraz ze zmianą konstrukcji dachu, na działce położonej w obr. ewidencyjnym Pokoje, gm. Słupca, ozn. nr ewid. gruntów 24/2, 24/3 i 25, która docelowo funkcjonować będzie jako świetlica wiejska, pełnić będzie funkcję obsługi gości przebywających na imprezach okolicznościowych i innych spotkaniach lokalnej społeczności. Rozbudowa będzie występowała jako jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona w technologii tradycyjnej – murowo – żelbetowej, z dachem dwuspadowym o kącie pochylenia połaci dachowych 25%, krytym blachą dachówkopodobną.

Dane techniczne istniejącego budynku remizy strażackiej :

  • Powierzchnia zabudowy + taras 399,50 m2 + 120,0 m2 (łączna z cz. przeznaczoną do rozbiórki)
  • Powierzchnia użytkowa 334,70 m2
  • Kubatura 1.706,00 m3
  • Wysokość max. Budynku 5,5 m
  • Nachylenie połaci dachowej płaski dwuspadowy

Dane techniczne budynku po wykonaniu rozbudowy wraz ze zmiana konstrukcji dachu:

  • Powierzchnia zabudowy + taras 439,0 m2+ 120,0 m2
  • Powierzchnia użytkowa 375,50 m2
  • Kubatura 2.720,85 m3
  • Wysokość budynku 9,28 m
  • Nachylenie połaci dachowej 25


Realizacja w/w inwestycji jest możliwa dzięki pozyskanemu wsparciu finansowemu w wysokości 503 104,50 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast. Źródłem finansowania projektu jest Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.


Z uwagi na fakt, że pandemia mocno wpłynęła na naszą codzienność, w tym możliwości lokalnych samorządów, pozyskane wsparcie z RFIL na realizację inwestycji jest na wagę złota – mówi Wójt Gminy Grażyna Kazuś.
Realizacja robót budowlanych rozpocznie się już niebawem i winna się zakończyć w tym roku.

To dobra wiadomość dla mieszkańców Pokoi, którzy z niecierpliwością oczekiwali tej inwestycji.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/