Rusza nabór wniosków Działaj Lokalnie 2024!

23 kwietnia 2024

Obudź w sobie duszę społecznika!

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” jako Ośrodek Działaj Lokalnie, aktywnie działający na terenie powiatu słupeckiego oraz gminy Witkowo, serdecznie zaprasza organizacje, instytucje oraz grupy, które pragną zrealizować projekty mające na celu aktywizację lokalnej społeczności oraz posiadają kreatywne pomysły na poprawę swojego najbliższego otoczenia, do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu Działaj Lokalnie 2024.

W ramach konkursu wspierane będą projekty, które sprzyjają inicjowaniu współpracy mieszkańców na rzecz dobra wspólnego oraz które mają na celu pobudzanie aspiracji rozwojowych oraz poprawę jakości życia. Program kierowany jest głównie do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek w celu stworzenia lepszych warunków życia w swoich społecznościach.

Termin naboru wniosków:  od 22 kwietnia 2024 r. do  22 maja 2024 r., do godziny 23:59.

Sposób składania wniosków: wnioski można składać wyłącznie za pomocą generatora społecznego: https://generatorspoleczny.pl/

Gminy objęte konkursem: Zagórów, Orchowo, Powidz, Strzałkowo, Słupca, Lądek, m. Słupca, Witkowo, Ostrowite

Łączna pula przeznaczona na granty: 42 000 zł

Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu: 6 000 zł

Okres realizacji projektu: od czerwca do 31 grudnia 2024 r.

Czas trwania projektu: min. 3 miesiące – max. 6 miesięcy

Wnioskodawcy: organizacje pozarządowe; stowarzyszenia zwykłe; oddziały terenowe organizacji pozarządowych; grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja pozarządowa; grupy nieformalne występujące samodzielnie (tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie) – po uzyskaniu zgody.

Więcej informacji oraz REGULAMIN konkursu dostępny na stronie: http://unianadwarcianska.pl/category/ogloszenie-konkursu-dzialaj-lokalnie-2024/

Dane kontaktowe:

Ośrodek Działaj Lokalnie

Stowarzyszenie ”Unia Nadwarciańska”

1.Poznańska 18, 62-400 Słupca

biuro: ul. Plac Szkolny 16 a

tel.  63 24 100 73; 512 962 200

e-mail: odl@unianadwarcianska.pl

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/