Ruszyły szkolenia w ramach projektu ja w Internecie

18 marca 2019

Gmina Słupca pozyskała kwotę 94080,00 zł  na realizację projektu JAWINTERNECIE- Programu szkoleniowego w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych  w ramach działania 3.1 ,,Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Państwa. Operatorem konkursu jest Fundacja Legalna Kultura. Celem projektu jest organizacja bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców Gminy Słupca, którzy ukończyli 25 lat i chcą podnieść swoje kompetencje cyfrowe.  Rekrutacja uczestników trwa i odbywać się będzie do 30 czerwca 2019r. pod numerem telefonu (63) 277 22 41. Miejsce realizacji szkoleń:   Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Janickiego w Cieninie Zabornym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cieninie Zabornym.  Jeden cykl tematyczny trwa 12 godzin szkoleniowych w trybie dwa dni po 6 godzin lub trzy dni po 4 godziny, w grupach 12-osobowych.

Obszary tematyczne dla uczestników szkoleń:

Rodzic w Internecie – szkolenie przeznaczone jest dla rodziców chcących chronić swoje dzieci przed realnymi zagrożeniami, które wiążą się z korzystaniem z Internetu. W szkoleniu mogą wziąć udział również opiekunowie, nauczyciele, dziadkowie i inne osoby. Uczestnicy poznają źródła wartościowych treści dostępnych w bibliotekach, muzeach cyfrowych oraz nauczą się, jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci i reagować na zagrożenia typu trolling i hate. Ponadto uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji dla rodzin (złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny), a także usług związanych ze zdrowiem.

 Moje finanse i transakcje w sieci – szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących nauczyć się załatwiać skutecznie swoje sprawy biznesowe, finansowe, urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił, wykorzystując sieć, zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się korzystać z podstawowych usług eadministracji, m. in. wnioskując o zaświadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny. Ponadto udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom podniesienie kompetencji  w zakresie korzystania z kultury i zasobów edukacyjnych w Internecie.

 Działanie w sieciach społecznościowych – szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą się nauczyć skutecznie korzystać z portali społecznościowych (YouTube, Facebook, Twitter i in.), w swojej codziennej pracy i życiu prywatnym. Uczestnicy w trakcie szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie mediów społecznościowych, w tym m.in. nauczą się nawiązywać i podtrzymywać znajomości, współdziałać z innymi użytkownikami Internetu, kształtować swój publiczny wizerunek, dzielić się swoją twórczością oraz korzystać z twórczości innych zgodnie z prawem. Ponadto nauczą się obsługi podstawowych narzędzi e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

Tworzę własną stronę internetową – szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się zakładać i prowadzić własną stronę internetową lub bloga. Uczestnicy szkolenia zyskają podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć swoje miejsce w sieci, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego nowe treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe) zgodnie z prawem autorskim. Nauczą się również rozpowszechniać generowany przez siebie materiał oraz monitorować jego oddziaływanie, wykorzystując dostępne mechanizmy analityki internetowej. Dowiedzą się również, jakich formalności należy dopełnić w związku z prowadzeniem strony internetowej, a także jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP-u i profilu zaufanego.

Kultura w sieci – szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą dowiedzieć się, jak i gdzie w Internecie bezpiecznie szukać filmów, spektakli, książek, muzyki, gier, zdjęć, szkoleń i innych treści dostępnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystać je do nauki lub własnej twórczości zgodnie z prawem. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury. Poznają podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy szkolenia ponadto dowiedzą się, jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu, bazując na informacjach znajdujących się w Internecie oraz jak stworzyć drzewo genealogiczne.

 Mój biznes w sieci– przeznaczone jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą, albo przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik szkolenia nauczy się, jak wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Szkolenie posłuży ponadto podniesieniu kompetencji przyszłych przedsiębiorców w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych Internetu, które umożliwią im samodzielne rozwijanie działalności firmy online.

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/