Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) – „Rozbudowa budynku remizy strażackiej OSP Pokoje wraz ze zmianą konstrukcji dachu – etap I”

27 kwietnia 2022

Wykonawca ROBÓT – firma ANDRZEJ PIOTROWSKI „RED-BUD” PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE, 61-654 Poznań, ul. Zagrodnicza, nr 31/1.

Trwa realizacja robót budowlanych przy remoncie remizy OSP w Pokojach. Wykonawca
Zakończono roboty rozbiórkowe dachu, zaawansowanie – 70%, rozebrano stropodach żelbetowy nad wejściem głównym oraz pokrycie, deskowanie i wiązary nad salą główną.
Pozostał do rozebrania dach nad kuchnią.
Zakończono roboty murowe części rozbudowywanej.
W trakcie robót murowych są ściany do poziomu nowego wieńca (podwyższenie budynku).
Ułożono beton wieńców – zaawasnowanie 60%.
Po zakończeniu robót związanych z wieńcami, wykonawca przystąpi do montażu wiązarów dachowych, prefabrykowanych wraz z pokryciem.


Realizacja w/w inwestycji jest możliwa dzięki pozyskanemu wsparciu finansowemu w wysokości 503 104,50 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast. Źródłem finansowania projektu jest Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/