Samospis internetowy NSR 2020

18 sierpnia 2020

Gminne Biuro Spisowe informuje, że w Urzędzie Gminy Słupca (biuro nr 11 – parter) funkcjonować będzie wydzielone stanowisko komputerowe do samospisu w Narodowym Spisie Rolnym 2020. Celem funkcjonowania ww. punktu jest umożliwienie realizacji obowiązku spisowego użytkownikom gospodarstw rolnych w formie samospisu.

Samospis internetowy (CAWI) jako metoda obligatoryjna będzie dostępna w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r. z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji GUS.

Aplikacja do samospisu udostępniona zostanie również na stronie internetowej GUS i stronie: spisrolny.gov.pl.

Więcej informacji dla użytkowników gospodarstw rolnych z terenu gminy Słupca: tel. 63 274-36-76 wew. 28

GBS Gminy Słupca

 

 

 

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/