Skorzystaj z programu czyste powietrze

12 lipca 2021

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

  • Czyste powietrze, zdrowy wybór;
  • Wymień stary piec i przeprowadź termomodernizację swojego domu w ramach dofinansowania z programu „Czyste powietrze”;
  • Dowiedz się więcej, skorzystaj z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie;
  • Przyjdź do punku konsultacyjnego dostępnego we wtorki w godzinach od 8:00 do 13:00 i czwartki w godzinach od 10:00 do 15:00 w budynku Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16.
  • Zaprasza Wójt Gminy Słupca Grażyna Kazuś

 

  • kampanię sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na:
https://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/