„Słupca stawia na eksperyment!” – informacja o realizacji projektu

1 lipca 2019

W roku szkolnym 2018/2019 we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Słupca realizowany jest projekt „Słupca stawia na eksperyment!” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 dofinansowywany z środków Unii Europejskiej.

Działania zrealizowane w projekcie w roku szkolnym 2018/2019:
1. Przeprowadzono rekrutację uczestników do projektu, zarówno uczniów, jak i nauczycieli.
2. Zakończono dwa postępowania ofertowe:

  • Usługi szkoleniowe w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych nauczycieli 7 szkół podstawowych z terenu Gminy Słupca – projekt przewiduje zrealizowanie 4 szkoleń dla nauczycieli do końca 2019r. W roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzono 3 szkolenia dla 76 nauczycieli z terenu Gminy. Tematy szkoleń to: „Jak pracować z dzieckiem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole”, „Wychowawca w szkole – rozwój kompetencji wychowawczych” oraz „Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu”.
  • Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i logopedycznych – pomoce dla wszystkich szkól podstawowych zostały dostarczone w na początku 2019r. przez firmę Educarium Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Wartość zamówienia wynosiła 153 304,31 zł brutto. Są to pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych – chemicznych, fizycznych, biologicznych; matematycznych oraz pomoce logopedyczne.

3. Prowadzone były zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów oraz zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W zajęciach z matematyki, j. polskiego, chemii, fizyki, biologii, geografii, j. angielskiego i niemieckiego – brało udział 273 uczniów z całej Gminy; z terapii, logopedii, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, indywidualnych spotkań z psychologiem korzysta 84 uczniów.

W roku szkolnym 2018/2019 w szkole:

  • W Cieninie Kościelnym odbyło się 250 godzin zajęć dodatkowych;
  • W Cieninie Zabornym odbyło się 260 godzin zajęć dodatkowych;
  • W Drążnej odbyło się 364 godzin zajęć dodatkowych;
  • W Koszutach odbyło się 250 godzin zajęć dodatkowych;
  • W Kotuni odbyło się 300 godzin zajęć dodatkowych;
  • W Kowalewie Opactwie odbyło się 220 godzin zajęć dodatkowych;
  • W Młodojewie odbyło się 170 godzin zajęć dodatkowych.

4. W projekcie przewidziane jest również wsparcie rozwoju uczniów zdolnych – poprzez przyznane stypendia. W tym roku szkolnym otrzymuje je 7 uczniów /po 1 uczniu w każdej szkole/.

Informacja w formacie PDF: Informacja o realizacji projektu

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/