Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Słupca na lata 2024-2034”

10 czerwca 2024

 

Słupca, dnia 10 czerwca 2024 r.

 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Słupca na lata 2024-2034”

 

Działając na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 324.), uchwały nr XXXV/228/13 Rady Gminy Słupca z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Słupca (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 5652 ze zm.) oraz uchwały nr LXXIII/409/2023 Rady Gminy Słupca z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Słupca na lata 2024-2030, w tym tryb konsultacji, przedstawiam niniejsze sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy Słupca na lata 2024-2030”

Przedmiot konsultacji: „Strategia Rozwoju Gminy Słupca na lata 2024-2030”.

  1. Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji: uchwała nr XXXV/228/13 Rady Gminy Słupca z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Słupca (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 5652 ze zm.) oraz uchwała nr LXXIII/409/2023 Rady Gminy Słupca z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Słupca na lata 2024-2030, w tym tryb konsultacji.
  2. Cel konsultacji: poznanie opinii i uwag mieszkańców Gminy Słupca, sąsiednich gmin i ich związków, partnerów społecznych i gospodarczych oraz dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Poznaniu oraz uzyskanie informacji zwrotnej dotyczącej poszczególnych zapisów dokumentu, w tym uwzględnienie w nim potrzeb i oczekiwań grupy adresatów.
  3. Termin konsultacji: od 22 kwietnia 2024 r. do 29 maja 2024 r.
  4. Podmiot przeprowadzający konsultacje: Wójt Gminy Słupca
  5. Formy przeprowadzenia konsultacji: zbieranie uwag w formie elektronicznej lub papierowej za pomocą udostępnionego formularza oraz przesyłania na adres mailowy wskazany w ogłoszeniu o konsultacjach, a także zebrania konsultacyjnego, które odbyło się 9 maja 2024 rok o godz. 15:00 w świetlicy przy Szkole Podstawowej im. Józefa Janika w Koszutach, Koszuty 17, 62-400 Słupca. W spotkaniu wzięło udział 8 osób.
  6. Informacja o sposobie promowania konsultacji: ogłoszenie o konsultacjach społecznych na oficjalnej stronie internetowej Gminy Słupca z załączeniem pliku z projektem Strategii Rozwoju Gminy Słupca na lata 2024-2030 i formularzem zgłaszania uwag, opinii, propozycji zmian.
  7. Informacja o uczestnikach konsultacji: w toku konsultacji społecznych wpłynął jeden formularz z trzema uwagami do projektu. Wszystkie uwzględniono.
  8. Ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem

SRG_Słupca

SRG_Słupca

SRG__Słupca_sprawozdanie_konsultacje_społeczne

 

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/