Sprzęt przeciwpożarowy dla OSP

25 sierpnia 2020

Dnia 25 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Słupca odbyła się prezentacja sprzętów zakupionych w bieżącym roku z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Słupca
Jednostki OSP, korzystając z dofinansowań zewnętrznych wzbogaciły się przede wszystkim o bardzo przydatny sprzęt do celów przeciwpożarowych.
Zakupione zostały:
Aparat powietrzny z maską, obuwie strażackie, rękawice specjalne x2, system podtrzymania ładowania pojazdów x3, prądownica wodna x2, wkrętarka akumulatorowa, wciągarka, tłumica x4.
Pozyskane zostały również środki na remont strażnicy w Cieninie Zabornym.
Środki pochodzą z budżetu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowane przez Z-cę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przy współudziale Urzędu Gminy w Słupcy
Przeznaczone są one na realizację zadań, obejmujących między innymi przygotowanie jednostek OSP do organizowania i prowadzenia akcji ratowniczej w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń, w tym budowy i remonty remiz strażackich.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/