Startuje kolejna edycja Lekcji z ZUS

11 października 2019

Rozpoczął się nowy rok szkolny, zatem ruszyła również szósta edycja Lekcji z ZUS. Zainteresowane projektem szkoły mogą zgłaszać chęć udziału do lokalnych koordynatorów.

Lekcje z ZUS to projekt edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dzięki niemu uczniowie mogą poznać zagadnienia związane z ubezpieczeniami społecznymi i dowiedzieć się jak są one ważne, zanim wejdą na rynek pracy. Wiedza o ubezpieczeniach społecznych pomaga świadomie podejmować decyzje dotyczące życia zawodowego i osobistego.
Lekcje z ZUS goszczą w szkołach od 2014 r. Od tego czasu liczba szkół oraz uczniów, którzy wzięli udział w projekcie wzrosła niemal trzykrotnie. Konkurs, a od 2016 r. olimpiada pn. Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych, przyciąga coraz więcej uczniów, którzy prezentują wysoki poziom wiedzy z zakresu ubezpieczeń.
Podczas czterech lekcji uczniowie dowiedzą się jak działa polski system ubezpieczeń społecznych, jakie są rodzaje świadczeń z ubezpieczeń, od czego zależy wysokość emerytury, a także jak opłacać składki przy prowadzeniu firmy.

Liczby mówią same za siebie
W roku szkolnym 2014/2015 w projekcie Lekcje z ZUS uczestniczyły 373 szkoły i 17 403 uczniów, w 2016/2017 było to już 913 szkół i 46 708 uczniów, a w roku szkolnym 2018/2019 aż 75 tys. uczniów wzięło udział w Lekcjach z czego 34 tys. zdecydowało się na udział w Olimpiadzie. Tylko w Wielkopolsce w ubiegłym roku szkolnym do pierwszego etapu olimpiady zgłosiło się 2813 uczniów z 77 szkół.

Potrzebujesz pomocy – skontaktuj się z ZUS
Nauczyciele, którzy chcą wziąć udział w Lekcjach z ZUS oraz zgłosić szkołę do olimpiady mogą liczyć na wsparcie koordynatora ds. komunikacji społecznej i edukacji. To pracownik oddziału ZUS, który opiekuje się uczestnikami Lekcji. Można poprosić go o szkolenie z zakresu projektu i o materiały dydaktyczne. To do niego zgłasza się szkołę, która chce wziąć udział w olimpiadzie. Szkoły oraz nauczycieli zainteresowanych udziałem w projekcie w roku szkolnym 2019/2020 prosimy o kontakt z Hanną Wanat, tel. 61 874 55 29 lub 502 009 101, mail: hanna.wanat@zus.pl.

Spróbuj swoich szans w olimpiadzie
Olimpiada Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych to doskonała okazja, aby sprawdzić swoją wiedzę po Lekcjach z ZUS. Pierwszy etap organizują szkoły. Wyłania 20 najlepszych trzyosobowych zespołów, które zmierzą się w etapie wojewódzkim. Laureaci etapu wojewódzkiego rywalizują z reprezentantami innych województw na szczeblu centralnym.
Dzięki podpisywanym przez ZUS umowom z uczelniami, laureaci olimpiady mogą liczyć na ciekawe propozycje. W ofercie są indeksy na wybrane uczelnie oraz dodatkowe punkty w procesie rekrutacji na kilkanaście uczelni w Polsce. Uczniowie mogą też otrzymać atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Harmonogram tegorocznej edycji Olimpiady
Do Olimpiady mogą przystąpić te szkoły, w których odbyły się cztery lekcje projektu Lekcje z ZUS. W tym roku szkolnym zgłoszenia trzeba przesłać do 15 listopada 2019 r. Etap szkolny odbędzie się 2 grudnia 2019 r, wojewódzki 20 marca 2020 r., a finał w centrali ZUS w Warszawie – 17 kwietnia 2020 r. Regulamin Olimpiady jest na stronie: http://www.zus.pl/baza-wiedzy/lekcje-z-zus/olimpiada.

Dla młodszych i starszych
Lekcje z ZUS to nie jedyny projekt edukacyjny ZUS. Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Zakład proponuje Projekt z ZUS. Nauczyciel prowadzi lekcję o ubezpieczeniach społecznych. Może on oczywiście liczyć na wsparcie koordynatorów ds. komunikacji społecznej i edukacji. Później uczniowie wykonują projekt edukacyjny, który wyjaśni dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne. Może mieć on formę filmu, plakatu, komiksu lub prezentacji multimedialnej.

Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/