Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan w Gnieźnie – Zaprasza

12 kwietnia 2019

Gniezno dnia 12 kwietnia 2019 r.

ZAPROSZENIE

W imieniu Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan w Gnieźnie serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu miasta Gniezna i gmin powiatu gnieźnieńskiego, wrzesińskiego i słupeckiego do udziału w Spotkaniu Informacyjno – Szkoleniowym, które odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019r. w godz. od 12.00 – 14.00 w sali Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Łubieńskiego 11.
Serdecznie zapraszamy do udziału osoby odpowiedzialne z ramienia urzędu za współpracę z organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie uprzejmie prosimy o powiadomienia i zaproszenie organizacji z terenu Waszej Gminy na organizowane szkolenie.

Program szkolenia:
1. Deklaracja na podatek dochodowy od osób prawnych – CIT-8 :
– terminy składania,
– sposób przekazania do Urzędu Skarbowego,
– załączniki CIT – O i CIT – D – zasady wykazywania informacji,
– podpis kwalifikowany.
2. Sprawozdanie finansowe w organizacji prowadzącej działalność gospodarczą,
a w organizacji bez działalności.
3. Elementy sprawozdania finansowego :
– bilans,
– rachunek wyników,
– wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
– informacja dodatkowa,
– zatwierdzenie sprawozdania,
– terminy i sposób składania sprawozdania.
4. Sprawozdanie finansowe w organizacji prowadzącej uproszczoną formę księgowości.
5. Sprawozdanie z działalności Fundacji do właściwego ministerstwa.
6. Sprawozdawczość organizacji posiadającej status Organizacji Pożytku Publicznego.
7. Sprawozdawczość stowarzyszeń zwykłych.
8. Nowe wzory ofert na realizację zadań publicznych (w tym na tzw. małe granty)
– omówienie nowych wymogów ( m.in. brak celów – wskazanie rezultatów, nowa forma opisu działań i harmonogramu)
– porównanie różnic w stosunku do dotychczasowych wzorów ofert
9. Nowe wzory umów o realizację zadania publicznego
– omówienie nowych zasad ponoszenia wydatków w ramach zadania, zasady przesuwania środków w budżecie zadania
– porównanie różnic w stosunku do dotychczasowych wzorów umów.
10. Nowe wzory sprawozdań finansowych
– omówienie m.in. nowych zasad opisu osiągniętych rezultatów
– porównanie różnic w stosunku do dotychczasowych wzorów sprawozdań.
11. Przepisy przejściowe
Spotkanie poprowadzą eksperci Punktu Konsultacyjnego dla Organizacji Pozarządowych z Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Poznaniu:
I. Grażyna Grześkowiak – ekspert ds. finansowo-księgowych Punktu Konsultacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dla Organizacji Pozarządowych od 2010 roku. Pracuje na stanowisku głównej księgowej w Fundacji Pomocy Wzajemnej BARKA od 14 lat. Obsługuje księgowo i finansowo projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Obsługuje księgowo i finansowo rozliczenie dotacji otrzymywanych z Powiatowego Urzędu Pracy i z Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Poznania. Doradztwo finansowo-księgowe dla spółdzielni socjalnych. Prowadzenie szkoleń.

II. Maciej Witkowiak – Radca prawny. Ekspert ds. prawnych Punktu Konsultacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dla Organizacji Pozarządowych od 2011 roku. Doradztwo prawne organizacjom pozarządowym (od etapu rejestracji – opiniowanie statutów, opracowanie formularzy do KRS- do likwidacji). Świadczeni usług w formie kancelarii radcy prawnego (prawo cywilne, prawo pracy, postępowania sądowe). Prowadzenie szkoleń.

Ze względów organizacyjnych zgłoszenia do udziału w spotkaniu prosimy dokonywać w terminie do 26 kwietnia br. telefonicznie pod numer: 61 426 33 29 lub mailowo na adres smw-gniezno@wp.pl lub bezpośrednio do Prezesa Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan Stanisława Dolacińskiego tel. 534 333 199, stanisław@dolacinski.pl Spotkanie organizowane jest z inicjatywy Tadeusza Tomaszewskiego – Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i Stanisława Dolacińskiego – Przewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Gniezna. Partnerami przy realizacji szkolenia będzie Prezydent Miasta Gniezna i Miejski Ośrodek Kultury. Po przeprowadzonym szkoleniu zostaną wręczone dla organizacji certyfikaty uczestnictwa. Bardzo liczymy na Państwa udział w spotkaniu.

 

Radny Sejmiku Wojewódzkiego
/-/Tadeusz Tomaszewski
Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan
/-/Stanisław Dolaciński

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/