Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska zaprasza na konsultacje społeczne

1 września 2022

Szanowni Państwo,

Jako Lokalna Grupa Działania jesteśmy w trakcie pracy nad nową lokalną strategią rozwoju (LSR), która umożliwi korzystanie ze środków Unii Europejskiej na realizację zaplanowanych przez Państwa zadań, inwestycji oraz inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego obszaru w kolejnym okresie programowania.

Dlatego pragniemy, aby aktywnie uczestniczyli Państwo w jej tworzeniu.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia i aktywność mieszkańców w realizacji projektów w poprzednich latach jesteśmy przekonani, że możemy po raz kolejny liczyć na Państwa pomysły i pomoc przy przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zapraszamy mieszkańców obszaru LGD Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” Zagórów, Lądek, Witkowo, Słupca, Strzałkowo, Ostrowite, Orchowo, m.Słupca, Powidz na spotkanie konsultacyjne które poświęcone zostanie wypracowaniu celów ogólnych oraz szczegółowych Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” na lata 2023-2027, przedsięwzięć oraz wskaźników osiągnięcia celu, rezultatu i produktu.

Termin: 20 września, godz. 16:30
Miejsce: Sala OSP w Piotrowicach, ul. Słupecka 13, 62-400 Słupca

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/