Susza – zgłoś szkodę rolniczą

25 lipca 2023

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW W SPRAWIE SUSZY- złóż wniosek przez aplikację „zgłoś szkodę rolniczą”

Rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych w związku ze suszą powinni zgłaszać wnioski bezpośrednio za pomocą publicznej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Link do aplikacji: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Szczegółowe informacje dotyczące zagrożenia suszą na poziomie Gminy można uzyskać pod poniższym linkiem IUNG Puławy https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,3023062/

Podstawą oszacowania szkód spowodowanych przez suszę w gospodarstwie rolnym jest złożenie przez poszkodowanego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem w/w aplikacji.

Aby złożyć wniosek przez aplikację producent rolny musi mieć założony profil zaufany.
Złożenie wniosku jest konieczne do uzyskania w późniejszym czasie protokołu lub kalkulacji strat wygenerowanych automatycznie przez aplikację.

Jeżeli rolnik chciałby dodatkowego oszacowania szkód przez komisję „gminną”, wówczas powinien złożyć wniosek do Urzędu Gminy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca w terminie umożliwiającym oszacowanie szkody (tj. przed zbiorem – UPRAWA W DNIU SZACOWANIA MUSI BYĆ NA POLU), nie później niż do dnia 18 sierpnia 2023 r. Szacunki komisji NIE GWARANTUJĄ wyższego odszkodowania!

Do wypełnionego wniosku o oszacowanie strat należy załączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2023. Wnioski bez wymaganego załącznika nie będą przyjmowane.

Dodatkowe szacowanie szkód przez komisję jest działaniem nieobowiązkowym. Samo oszacowanie szkód przez komisję „gminną” bez zgłoszenia szkody przez aplikację, nie pozwoli na wygenerowanie protokołu i brak będzie podstaw do otrzymania pomocy.

Wniosek można pobrać ze strony Gminy Słupca – www.gminaslupca.pl – zakładka ROLNICTWO lub w siedzibie urzędu.

Wójt Gminy Słupca
/-/ Grażyna Kazuś

Załączniki do pobrania:

Informacja dla rolników – Susza

Wzór wniosku – zgłoszenie szkody susza

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/