Szanowni mieszkańcy wsi Kowalewo Opactwo Wieś oraz Kowalewo-Sołectwo (po zmianach Kowalewo-Sołectwo)!

5 stycznia 2022

W związku z wejściem w życie zapisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektów fizjograficznych z dnia 8 grudnia 2021r. (DZ.U. z 2021r. poz. 2308) w dniu 1 stycznia 2022r. została zniesiona nazwa urzędowa Stara Wieś .

W konsekwencji nazwa Stara Wieś (funkcjonująca w obiegu publicznym jako Kowalewo Opactwo Wieś) zostaje włączona do miejscowości Kowalewo – Sołectwo.

Wobec powyższego przestaje obowiązywać urzędowa nazwa miejscowości Stara Wieś i nieurzędowa nazwa miejscowości Kowalewo Opactwo Wieś, a obowiązuje jedna nazwa miejscowości Kowalewo-Sołectwo, w skład której wchodzi miejscowość Kowalewo-Sołectw o oraz Kowalewo Opactwo Wieś (Stara Wieś ).

Z początkiem stycznia zostały wysłane do Państwa zawiadomienia o nadaniu nowych numerów porządkowych nieruchomości.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że Państwo, jako mieszkańcy nie musicie dokonywać zmian w następujących zbiorach:

  • W ewidencji ludności – meldunek (zostanie on zmieniony z urzędu)
  • Deklaracji w sprawie odpadów komunalnych – dane adresowe zostaną zmienione z urzędu
  • Deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – urząd dokona aktualizacji złożonych deklaracji pod względem adresu nieruchomości i jej numeru.
  • Ewidencji Gruntów i Budynków w Starostwie Powiatowym w Słupcy.

Indywidualnych zgłoszeń powinniście Państwo dokonać w przypadku aktualizacji danych m. in. w:

  • Urzędzie Skarbowym
  • Ewidencji pojazdów w Starostwie Powiatowym w Słupcy w tym prawa jazdy
  • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowym Ośrodku Wparcia Rolnictwa, bankach i innych instytucjach, w przypadku realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w Instytucjach, które są stroną umowy, w umowach dzierżawy, u pracodawcy, w przypadku przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Wójt Gminy Słupca

/-/Grażyna Kazuś

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/