Obrazek z dokumentem

Terminy polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 31 „CYRANKA”

22 września 2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca z dnia 22 września 2023 roku w sprawie terminu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 31 „CYRANKA” w Słupcy.

Wójt Gminy Słupca, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1082) podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminów  rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca zbiorowych polowań Koła Łowieckiego nr 31 „CYRANKA” w Słupcy, obwód łowiecki nr 287 zaplanowanych w roku gospodarczym 2023/2024

Lp.

Data, godzina rozpoczęcia i zakończenia polowania, miejsce zbiórki

Gatunek zwierzyny

Obwód

1.

07.10.2023r., godz. 8:00, Piotrowice, ul. Jeziorna 120, 62- 400 Słupca

Czyn gospodarczy

287

2.

29.10.2023r., godz. 8:00, Piotrowice, ul. Jeziorna 120, 62- 400 Słupca

Czyn gospodarczy

287

3.

05.11.2023r., godz. 8:00, Piotrowice, ul. Jeziorna 120, 62- 400 Słupca

Dzik, bażant, gęsi, kaczka, lis, kuny, tchórz, borsuk, norka amer.

287

4.

25.11.2023r., godz. 8:00, Piotrowice, ul. Jeziorna 120, 62- 400 Słupca

Czyn gospodarczy

287

5.

03.12.2023r., godz. 8:00, Piotrowice, ul. Jeziorna 120, 62- 400 Słupca

Taksacja zająca

287

6.

17.12.2023r., godz. 8:00, Piotrowice, ul. Jeziorna 120, 62- 400 Słupca

Dzik, zając, bażant, gęsi, kaczka, lis, kuny, tchórz, norka amer.

287

7.

07.01.2024r., godz. 8:00, Piotrowice, ul. Jeziorna 120, 62- 400 Słupca

Czyn gospodarczy

287

8.

20.01.2024r., godz. 8:00, Piotrowice, ul. Jeziorna 120, 62- 400 Słupca

Bażant, gęsi, lis, kuny, tchórz, norka amer.

287

9.

03.02.2024r., godz. 8:00, Piotrowice, ul. Jeziorna 120, 62- 400 Słupca

Czyn gospodarczy

287

10.

18.02.2024r., godz. 8:00, Piotrowice, ul. Jeziorna 120, 62- 400 Słupca

Bażant, lis, kuny, tchórz, norka amer.

287

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ww. ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może  zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do wójta. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym w harmonogramie. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Wójt Gminy Słupca
/-/ Grażyna Kazuś

Obwieszczenie do pobrania

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/