Transmisja na żywo Sesji Rady Gminy Słupca

24 listopada 2022

Transmisja „na żywo” z posiedzenia zwyczajnej LXII sesji Rady Gminy Słupca odbędzie się w dniu 24 listopada 2022 roku o godz. 12:00 za pośrednictwem platformy internetowej: Transmisja „na żywo” z obrad Rady Gminy Słupca  

W przypadku komunikatu „Aktualnie brak jest transmisji na żywo na wybranym kanale” – transmisja na żywo jeszcze się nie rozpoczęła lub należy odświeżyć bieżącą stronę.

Wszystkie nagrania dotychczasowych Sesji Rady Gminy Słupca

Porządek obrad:

 1. Otwarcie LXII sesji Rady Gminy Słupca, stwierdzenie quorum,
 2. Przedstawienie porządku obrad,
 3. Przyjęcie protokołu LIX, LX, LXI sesji Rady Gminy Słupca,
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Słupca w okresie międzysesyjnym,
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Słupca – rok szkolny 2021/2022 -druk nr 1
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 – druk nr 2
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Słupca na 2023 rok – druk nr 3
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Cieninie Zabornym Parcele – druk nr 4
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2022 rok – druk nr 5
 10. Zgłaszanie pisemnych interpelacji,
 11. Wolne wnioski i informacje
 12. Zamknięcie obrad LXII sesji Rady Gminy Słupca.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/