Transmisja na żywo Sesji Rady Gminy Słupca

20 lutego 2023

Transmisja „na żywo” z posiedzenia zwyczajnej LXVIII sesji Rady Gminy Słupca odbędzie się w dniu 20 lutego 2023 roku o godz. 12:00 za pośrednictwem platformy internetowej: Transmisja „na żywo” z obrad Rady Gminy Słupca  

W przypadku komunikatu „Aktualnie brak jest transmisji na żywo na wybranym kanale” – transmisja na żywo jeszcze się nie rozpoczęła lub należy odświeżyć bieżącą stronę.

Wszystkie nagrania dotychczasowych Sesji Rady Gminy Słupca

Porządek obrad:

1. Otwarcie LXVIII sesji Rady Gminy Słupca, stwierdzenie quorum,
2. Przedstawienie porządku obrad,
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Słupca w okresie międzysesyjnym,
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów obrębach ewidencyjnych Kochowo,Józefowo i Piotrowice – druk nr 1
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach ewidencyjnych Kochowo i Niezgoda – druk nr 2
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Kąty, Kotunia i Wierzbocice – druk nr 3
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranych terenów w gminie Słupca w obrębie ewidencyjnym Piotrowice – druk nr 4
8. Zgłaszanie pisemnych interpelacji,
9. Wolne wnioski i informacje
10. Zamknięcie obrad LXVIII sesji Rady Gminy Słupca.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/