Transmisja na żywo Sesji Rady Gminy Słupca

27 kwietnia 2023
Transmisja „na żywo” z posiedzenia zwyczajnej LXX sesji Rady Gminy Słupca odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2023 roku o godz. 12:00 za pośrednictwem platformy internetowej: https://esesja.tv/transmisja_na…/981/rada-gminy-slupca.htm
 
W przypadku komunikatu „Aktualnie brak jest transmisji na żywo na wybranym kanale” – transmisja na żywo jeszcze się nie rozpoczęła lub należy odświeżyć bieżącą stronę.
Wszystkie nagrania dotychczasowych Sesji Rady Gminy Słupca
 
1.Otwarcie LXX sesji Rady Gminy Słupca, stwierdzenie quorum,
2.Przedstawienie porządku obrad,
3.Przyjęcie protokołu z LXVII, LXVIII,LXIX sesji Rady Gminy Słupca,
4.Sprawozdanie Wójta Gminy Słupca w okresie międzysesyjnym,
5.Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym w 2022 r. – druk nr 1
6.Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022r.” – druk nr 2
7.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXV/178/2020 Rady Gminy S łupca z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupca – druk nr 3
8.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2023 rok – druk nr 4
9.Zgłaszanie pisemnych interpelacji,
10.Wolne wnioski i informacje
11.Zamknięcie obrad LXX sesji Rady Gminy Słupca.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/