pismo gmina - ilustracja

Ogłoszenie w sprawie łącznego rozpatrywania petycji

29 stycznia 2021

Uchwałą Nr XXXIII/209/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. Rady Gminy Słupca petycje złożone w dniach 15 grudnia 2020 roku oraz 5 stycznia 2021 r. i 14 stycznia 2021 r. r. dotyczące wezwania Rady Gminy Słupca do pilnego przyjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców gminy Słupca z powodów rasowych, religijnych, medycznych, sanitarnych oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd Rzeczpospolitej Polskiej uzyskał pisemną gwarancję ze strony producentów szczepionek COVID – 19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są przyjąć i ponieść koszty prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych zakwalifikowane zostały jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018 poz. 870).
Wobec powyższego okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy wynosi 14 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 12 lutego 2021 roku.
Bieg terminu rozpatrzenia petycji wielokrotnej będzie liczył się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
Zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 wyżej cyt. ustawy, sposób załatwienia petycji wielokrotnej zostanie ogłoszony na stronie internetowej Urzędu Gminy w Słupcy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, co zastąpi zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji, o którym mowa art. 13 ust. 1 ww. ustawy.

Załącznik – uchwała nr XXXIII/209/2021 Rady Gminy Słupca z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zarządzenia łącznego rozpatrywania petycji

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/