Uroczyste otwarcie placu zabaw w Przedszkolu Gminnym w Cieninie Zabornym

26 października 2022

Dnia 20 października 2022 roku odbyła się uroczystość otwarcia placu zabaw w Przedszkolu Gminnym w Cieninie Zabornym. W tym szczególnym dniu wzięli udział zaproszeni goście: zastępca wójta Gminy Słupca, p. Cezary Przybylski; pracownik gminy, p. Bogdan Kukulski; radni gminy Słupca, p. Artur Kuchowicz i p. Kazimierz Spławski; ks. Marian Adam Skibiński, proboszcz parafii w Cieninie Kościelnym;

przedstawiciele Rady Sołectwa wsi Cienin Zaborny, p. Tadeusz Kazuś i p. Marta Imbiorowicz; prezes OSP, p. Jacek Grzelak; przewodnicząca Rady Rodziców, p. Kamila Kieliszkowska; rodzice, nauczyciele, pracownicy oraz dzieci.Po przecięciu wstęgi, ks. M. A. Skibiński poświęcił plac i życzył wszystkim dzieciom radosnej i bezpiecznej zabawy.
W swoim przemówieniu pani dyrektor Urszula Jantosz serdecznie podziękowała wszystkim ludziom, którym los dzieci nie jest obojętny i którzy przyczynili się do powstania nowego placu zabaw. Miejsca, które znacznie poprawi warunki przedszkola w zakresie wyposażenia. Szczególne podziękowania pani dyrektor skierowała Radzie Sołeckiej wsi Cienin Zaborny za podjęcie decyzji o przeznaczeniu środków na zakup elementów placu zabaw; Radzie Rodziców i rodzicom minionej kadencji, którzy w roku szkolnym 2021/2022 zorganizowali Festyn Rodzinny w celu zgromadzenia środków finansowych na zakup jednego elementu placu zabaw; władzom Gminy Słupca za okazaną pomoc i wsparcie w realizacji i przygotowywaniu dokumentacji oraz za montaż placu zabaw na terenie przedszkolnym.
Uroczystość uświetnił zaprezentowany przez przedszkolaków program artystyczny, przygotowany pod kierunkiem nauczycieli.
Na słodki poczęstunek zaprosiła wszystkich zebranych, przewodnicząca Rady Rodziców, pani Kamila Kieliszkowska.

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/