Uwaga! ważny komunikat

13 marca 2023

INFORMACJA NA TEMAT ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ (ŚWIADECTW ENERGETYCZNYCH)

W związku z niepokojącymi informacjami płynącymi od mieszkańców o pojawieniu się firm, oferujących sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej właścicielom budynków, które według nich będą obowiązkowe dla wszystkich właścicieli budynków, pragnę poinformować Państwa w tej sprawie.

W dniu 28 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy, która nakłada obowiązek sporządzenia świadectwa energetycznego.

Czym są świadectwa charakterystyki energetycznej (świadectwa energetyczne) ?
Świadectwa charakterystyki energetycznej (świadectwa energetyczne) wcześniej obowiązywały właścicieli domów, które powstały po 2009 r. Dokument ten ma informować o jakości energetycznej budynku, (zapotrzebowaniu na energię wykorzystywaną do ogrzewania, podgrzewania wody, wentylacji, klimatyzacji czy oświetlenia).

Świadectwo energetyczne – kogo będzie obowiązywać od 2023 r.?
Od 28 kwietnia 2023 roku świadectwo należy sporządzić:
1. gdy budynek, część budynku lub lokal będzie:
• zbywany na podstawie umowy sprzedaży,
• zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
• wynajęty.
2. dla nowych nieruchomości
Oznacza to, że: Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane kiedy wykorzystujemy istniejący budynek (lub lokal) „na własny użytek”, tj. nie zamierzamy go sprzedawać lub wynajmować.

Jaki jest koszt uzyskania świadectwa energetycznego?
Koszt wystawienia świadectwa energetycznego, w zależności między innymi wszystkim od lokalizacji, wyniesie od 400 do 1000 zł.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/