Ilustracja artykułu - maska

Uwaga! zmiana trybu pracy Urzędu – ograniczenie obsługi bezpośredniej

21 sierpnia 2020

UWAGA!

Od dnia 24 sierpnia 2020r. zmieniamy sposób obsługi klienta poprzez

ograniczenie obsługi bezpośredniej – SZCZEGÓŁY PONIŻEJ!


SZANOWNI PAŃSTWO!

W związku z coraz liczniejszymi przypadkami zachorowań na koronawirusa informuję, że z dniem 24 sierpnia 2020 r. urząd gminy ponownie wprowadza ograniczoną obsługę bezpośrednią klientów poprzez zamknięcie siedziby i kontakt innymi środkami komunikacji. Dlatego też zwracam się z uprzejmą prośbą, by:
• w miarę możliwości ograniczyć wizyty w urzędzie gminy, korzystając z informacji telefonicznej (tel. 63 274 36 76 – sekretariat urzędu) i innych środków komunikacji wymienionych niżej

  • WNIOSKI, PISMA:
  • umieszczać w skrzynce podawczej, usytuowanej w wejściu głównym do budynku urzędu (DRUKI WNIOSKÓW DOSTĘPNE W BIP Urzędu Gminy Słupca – zakładka Karty Usług publicznych oraz wejściu w wersji papierowej)
  • przesyłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (adres: /c99nm9f3dj/skrytka)
  • korzystać ze skrzynki e-mail urzędu: (sekretariat@gminaslupca.pl)
  • korzystać z platformy E-Urząd Gminy Słupca: www.eurzad.gminaslupca.pl
  • podczas ewentualnego kontaktu z oddelegowanym pracownikiem urzędu do załatwienia danej sprawy na zewnątrz stosować środki ochrony w postaci maseczki ochronnej (zakrywając usta i nos) i zachowywać dystans społeczny.

Adresy e-mail oraz telefony kontaktowe na poszczególne stanowiska dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminaslupca.pl oraz na stronie internetowej Gminy Słupca www.gminaslupca.pl

W przypadku skrzynki ePuap zastosowanie mają przepisy art. 46 §3 KPA; „doręczenie pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest skuteczne, jeżeli organ administracji publicznej otrzyma potwierdzenie doręczenie pisma”.


Wójt Gminy Słupca
/-/ Grażyna Kazuś

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/