Uwaga!!!Zmiana przepisów dotyczących dodatku węglowego.

16 listopada 2022

Informujemy, że w związku ze zmienionymi przepisami, gospodarstwa domowe, które posiadają wyodrębnione lokale mieszkalne, a ze względu na jeden adres nie otrzymały dodatku węglowego, mogą się ubiegać o przyznanie dodatku składając ponowny wniosek w terminie do 30.11.2022 r.

Odrębność lokalowa zostanie potwierdzona wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika GOPS w Słupcy.

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/