VI edycja konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki

17 kwietnia 2019

Województwo wielkopolskie może się poszczycić dobrze rozwiniętym szkolnictwem wyższym przygotowującym kadry dla turystyki. Osoby uczące się na poziomie studiów magisterskich w swoich pracach końcowych wybierają często tematy związane z Wielkopolską, o czym świadczą liczne, kierowane do urzędu marszałkowskiego, prośby o pomoc w zbieraniu bądź udostępnieniu materiałów. Aby wykorzystać potencjał młodych kadr turystycznych zarząd województwa wielkopolskiego zorganizował VI Edycję Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki.
Celem inicjatywy jest uhonorowanie najzdolniejszych studentów, stymulowanie zainteresowania tematyką turystyki oraz pogłębianie wiedzy o turystyce w województwie wielkopolskim. Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich napisanych w języku polskim i obronionych w latach 2017 – 2019 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych położonych na terenie całego kraju. Do konkursu kwalifikują się prace koncentrujące się na tematyce związanej przestrzennie z województwem wielkopolskim, które na egzaminie magisterskim ocenione zostały przynajmniej na ocenę dobrą. Dla autorów najlepszych prac przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe:
I miejsce – 5.000 zł
II miejsce – 3.000 zł
III miejsce – 2.000 zł
Prace zgłaszać mogą autorzy prac samodzielnie oraz, za zgodą autorów, szkoły wyższe i promotorzy (każda szkoła wyższa może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac). Prace, wraz z niezbędną dokumentacją, należy składać do 18 lipca 2019 r. osobiście lub drogą pocztową na adres:
Departament Sportu i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
(Uwaga! Decyduje data wpływu!)
Szczegółowe informacje dotyczące udziału w Konkursie dostępne są na stronie:
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BF3CEM&mc=rw&s=sjcUGi&u=h24SR&y=g&z=EE77y2E&

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/